Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat -

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum  (KEF)

 

Elnök: Kovács Márton

alpolgármester

 

Titkár: Tóth Bence

(II. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ)

Alapítás:

2003

 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban: KEF) célja:

 

Budapest II. kerületében olyan együttműködési rendszerek felépítése, amelyek a legális és illegális drogokkal (kábítószerekkel) összefüggő problémák megelőzésének, valamint szakszerű holisztikus, mentálhigiénés szemléletű kezelésének a legfontosabb terepei.

A KEF igyekszik összhangot teremteni - a mentálhigiénével, drog-prevencióval foglalkozó, ill. a kábítószer és szenvedély-problémákat kezelő szervezetek, intézmények munkájában, és ezzel összefüggésben a különböző szakmai és módszertani szemléletmódok harmonizálására törekszik.

A KEF prevenciós szemlélete az egészség megőrzésére, egészség-tudatos magatartás kialakítására, a negatív minták elutasítására, a már kialakult kábítószer-fogyasztás ártalmainak csökkentésére, további súlyosbodásának megelőzésére irányul.

 

A kábítószerügyi egyeztető fórum feladatai:

 

  • A rendelkezésre álló szellemi és anyagi erőforrások felmérése és mozgósítása révén igyekszik ésszerűsíteni és koordinálni a kerületben zajló megelőző - kezelő tevékenységeket.
  • Összehangolja a helyi szereplők tevékenységét, javaslatokat tesz, ajánlásokat fogalmaz meg az esetleges párhuzamosságok elkerülése, ill. a hiányosságok kiszűrése érdekében.
  • A KEF tagjai közös szakmai álláspontjuk kialakítását követően a fenti célok elérése érdekében teszik meg konkrét megoldási javaslataikat a képviselőtestület, a szakmai bizottságok, a Polgármesteri Hivatal illetve az érintett intézmények felé.

 

Kapcsolódó letölthető dokumentumok:

II. kerületi KEF Szervezeti és Működési Szabályzat

Paksi Borbála & Demetrovics Zsolt - A drogprevenciós gyakorlat megismerése

Nemzeti Drog Fókuszpont - 2016-os éves jelentés (2015-ös adatok) az EMCDDA számára

Elemzés a II. kerületi állami fenntartású közoktatási intézményekben tanuló 7-10. évfolyamos tanulók érintettsége a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a kábítószer használat tekintetében