Óvodai- és iskolai szociális munka

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ az óvodai- és iskolai szociális munka keretében a kerületben működő oktatási-nevelési intézményekkel, (óvoda, iskola) valamint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődékkel rendszeresen kapcsolatot tart.

Minden érintett intézménnyel az óvodai- és iskolai szociális munkás tartja kapcsolatot, aki telefonon történő megkeresés során is folytat konzultációt a segítségnyújtás érdekében. Lehetőség szerint egyezteti azokat az eseteket melyek pedagógiai eszközökkel nem orvosolhatók és jelzés küldése szükséges központunkhoz.

Központunk tanácsadással, információnyújtással, és megfelelő tájékoztatással (a gyermekvédelem helyzetéről, vonatkozó jogszabályok változásairól, gyermekjóléti szolgáltatásról) segíti a felmerülő gyermekvédelmi problémák megoldását. A kollégákat, a szülőket és a gyermekeket az intézményekbe kirakott szóró lapokon keresztül tájékoztatjuk a Család – és Gyermekjóléti Központ tevékenységéről, szolgáltatásairól, elérhetőségéről, nyitva tartásáról.

Konkrét esetekben folyamatosan együttműködve az adott intézménnyel esetkonzultáció, esetmegbeszélés, esetkonferencia keretében segítjük a gyermeket érintő problémák megoldását. A probléma jellegétől függően az óvodai- és iskolai szociális munkás kapcsolatot tart az érintett intézmény pszichológusával, fejlesztő pedagógusával, védőnővel, gyermek óvónőjével, gondozójával és osztályfőnökével.

Az óvodai- és iskolai szociális munka feladatait ellátó munkatársaink:

 

Munkatárs neve

Telefonszáma


Csepeli Marianna
óvodai- és iskolai szociális munkás

+36/20-452-2504


Orosz Melinda
óvodai- és iskolai szociális munkás

+36/20-804-5937


Tömörkény Judit
óvodai- és iskolai szociális munkás

+36/20-804-6770


 

KÉSZENLÉTI TELEFONÜGYELET

A Család- és Gyermekjóléti Központ, a nyitvatartási időn túl telefonos készenléti ügyeletet működtet. A felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali, szakszerű segítségnyújtás, tanácsadás, vagy tájékoztatás céljából.

A készenléti ügyelet telefonszáma:

06-70/455-1776

Munkanapokon 18.00 órától reggel 8.00 óráig,

hétvégén és ünnepnapokon 0-24 óráig hívható.