Óvodai- és iskolai szociális munka

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ az óvodai- és iskolai szociális segítő tevékenység keretében a kerületben működő oktatási-nevelési intézményekkel, (óvoda, iskola) valamint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődékkel rendszeresen kapcsolatot tart.

Minden érintett intézménnyel az óvodai- és iskolai szociális segítő tartja a kapcsolatot, aki telefonon történő megkeresés során is folytat konzultációt a segítségnyújtás érdekében. Lehetőség szerint egyezteti azokat az eseteket melyek pedagógiai eszközökkel nem orvosolhatók és jelzés küldése szükséges központunkhoz.

Központunk tanácsadással, információnyújtással, és megfelelő tájékoztatással (a gyermekvédelem helyzetéről, vonatkozó jogszabályok változásairól, gyermekjóléti szolgáltatásról) segíti a felmerülő gyermekvédelmi problémák megoldását. A kollégákat, a szülőket és a gyermekeket az intézményekbe kirakott szóró lapokon keresztül tájékoztatjuk a Család – és Gyermekjóléti Központ tevékenységéről, szolgáltatásairól, elérhetőségéről, nyitva tartásáról.

Konkrét esetekben folyamatosan együttműködve az adott intézménnyel esetkonzultáció, esetmegbeszélés, esetkonferencia keretében segítjük a gyermeket érintő problémák megoldását. A probléma jellegétől függően az óvodai- és iskolai szociális munkás kapcsolatot tart az érintett intézmény pszichológusával, fejlesztő pedagógusával, védőnővel, gyermek óvónőjével, gondozójával és osztályfőnökével.

Az óvodai- és iskolai szociális segítést a 

1027 Budapest, Erőd utca 11. és a

1028 Budapest, Rezeda utca 10. szám alatt

ellátó munkatársaink területi elosztása innen letölthető.

 

Munkatárs neve

Telefonszáma


Csapláros Nikolett
óvodai- és iskolai szociális segítő

+36/20-806-9447


Csepeli Marianna
óvodai- és iskolai szociális segítő

+36/20-452-2504


Huszár Krisztina
óvodai- és iskolai szociális segítő

+36/20-289-0550


Jakkel Melinda
óvodai- és iskolai szociális segítő

+36/20-229-0819


Karádi Anita
óvodai- és iskolai szociális segítő

+36/20-425-6306


Kukity Krisztina
óvodai- és iskolai szociális segítő

+36/20-288-8598


Orosz Melinda
óvodai- és iskolai szociális segítő

+36/20-804-5937


Szűcs Boglárka
óvodai- és iskolai szociális segítő

+36/20-289-4288


Tömörkény Judit
óvodai- és iskolai szociális segítő

+36/20-804-6770


Yankson Edmundné
óvodai- és iskolai szociális segítő

+36/20-804-9159 


 

KÉSZENLÉTI TELEFONÜGYELET

A Család- és Gyermekjóléti Központ, a nyitvatartási időn túl telefonos készenléti ügyeletet működtet. A felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali, szakszerű segítségnyújtás, tanácsadás, vagy tájékoztatás céljából.

A készenléti ügyelet telefonszáma:

06-70/455-1776

Munkanapokon 18.00 órától reggel 8.00 óráig,

hétvégén és ünnepnapokon 0-24 óráig hívható.

 

 

 

GYERMEKVÉDŐ HÍVÓSZÁM

06-80/21 20 21

 

A nap 24 órájában ingyenesen hívható gyermekvédő hívószám (a gyermek veszélyeztetettségét jelző hívásra történő szakszerű, hatékony és időbeni reagálás biztosítása és elősegítése, függetlenül a jelzést tevő személyétől és annak jelzési kötelezettségétől)