Letölthető dokumentumok

 

 

SZABÁLYZATOK, PROGRAMOK

 

 

NYILATKOZATOK

 

 • Egyszeri nyilatkozat – letöltés
 • Kapcsolatfelvételi lap – letöltés
 • Együttműködési megállapodás és tájékoztatás hatósági intézkedés esetén – letöltés
 • Együttműködési megállapodás és tájékoztatás alapellátás esetén - letöltés
 • Együttműködési megállapodás és tájékoztatás speciális szolgáltatás/tanácsadás esetén - letöltés

 

FORMANYOMTATVÁNYOK 

 

 • Esetjelzőlap formanyomtatványunk letölthető pdf és word formátumban.
 • Bántalmazásra, elhanyagolásra vonatkozó jelzés esetében kérjük, hogy a B/E esetjelzőlap.pdf illetve B/E esetjelzőlap.word formanyomtatványt használják. Kitöltéskor figyeljenek arra, hogy csak a zártan kezelendő részben írjanak le olyan információkat, amelyek a jelző kilétére utalhatnak!
 • Iratbetekintési kérelem formanyomtatvány, melynek kitöltésével a szülők, gondviselők a  kérelmezhetik az intézményvezetőtől a keletkezett iratanyagba való betekintést. A kérelem nyomtatvány az Adatkezelési tájékoztató tudomásulvételeként aláírt Iratbetekintési nyilatkozattal együtt nyújtható be. 

 

TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK, MÓDSZERTANI LEÍRÁSOK

 

 • A gyermekek bántalmazásának felismerésére és megszűntetésére irányuló szektor-semleges egységes elvek és módszertan - letöltés
 • Módszertani útmutató a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszűntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan - letöltés
 • Intézményi térítési díjak 2020-tól - letöltés

 

BESZÁMOLÓK

 

 • A II. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum felmérésének beszámolója a II. kerületi állami fenntartású közoktatási intézményekben tanuló 7-10. évfolyamos tanulók érintettségéről a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a kábítószer használat tekintetében. – letöltés
 • Megelőző pártfogás elrendelése vagy mellőzése FOLYAMATÁBRA. - letöltés

 

TELEPÜLÉSI TANÁCSKOZÁS 2020

 

 • A Tanácskozás témái  - letöltés
 • KEF beszámoló 2018 - letöltés
 • Intézkedési terv a 2020-as évre - hamarosan

 

KÉSZENLÉTI TELEFONÜGYELET

A Család- és Gyermekjóléti Központ, a nyitvatartási időn túl telefonos készenléti ügyeletet működtet. A felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali, szakszerű segítségnyújtás, tanácsadás, vagy tájékoztatás céljából.

A készenléti ügyelet telefonszáma:

06-70/455-1776

Munkanapokon 18.00 órától reggel 8.00 óráig,

hétvégén és ünnepnapokon 0-24 óráig hívható.

 

 

 

GYERMEKVÉDŐ HÍVÓSZÁM

06-80/21 20 21

 

A nap 24 órájában ingyenesen hívható gyermekvédő hívószám (a gyermek veszélyeztetettségét jelző hívásra történő szakszerű, hatékony és időbeni reagálás biztosítása és elősegítése, függetlenül a jelzést tevő személyétől és annak jelzési kötelezettségétől)