Szolgálat

a felmerülő problémák megoldása

A szociális segítő munka célja az önkormányzat területén élő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

A SZOLGÁLAT feladata, hogy figyelemmel kísérje a kerületben élő személyek, családok, gyermekek szociális helyzetét, segítséget nyújtson a felmerülő problémák megoldásában.

A kerületben működő szociális- és gyermekintézményekkel együttműködésben elősegíti az egyéneket, családokat és gyermekeket veszélyeztető helyzetek feltárását és elhárítását, szociális segítő munka keretében segíti és szervezi a veszélyeztetett helyzet megszüntetését. Különös figyelmet fordít arra, hogy segítő szolgáltatásokkal támogassa a gyermeki jogok érvényesülését, a családban nevelkedő gyermekek egészséges testi, szellemi, lelki fejlődését, érdekének védelmét.

 

Munkatárs neve

Telefonszáma


Sziráki Anikó
szakmai csoportvezető

+36/20-804-4192


Csepregi Emese
családsegítő

+36/20-806-0259


Eszik Viven
családsegítő

+36/20-804-5715


Ferenczi Mónika
családsegítő

+36/20-452-1660


Kiss Judit
családsegítő

+36/20-586-2824


László Zoltánné
észlelő- és jelzőrendszeri felelős

+36/20-805-6227


dr. Mátrai Márta
családsegítő

+36/20-452-1700


Molitórisz-Dobri Edit
családsegítő

+36/20-336-7444


Schliesshahn Anna
családsegítő

+36/20-804-4389


Streit Miklós Olivér
családsegítő

+36/20-807-0806


Vincze Andrea
családsegítő

+36/20-807-4677


Hajdu Klaudia
asszisztens

+36/20-509-1250


Horváth-Hungler Tünde
asszisztens

+36/70-458-3915


Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy családsegítőink a Horvát u. 2-12. címen tartanak ügyeletet.

 

KÉSZENLÉTI TELEFONÜGYELET

A Család- és Gyermekjóléti Központ, a nyitvatartási időn túl telefonos készenléti ügyeletet működtet. A felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali, szakszerű segítségnyújtás, tanácsadás, vagy tájékoztatás céljából.

A készenléti ügyelet telefonszáma:

06-70/455-1776

Munkanapokon 18.00 órától reggel 8.00 óráig,

hétvégén és ünnepnapokon 0-24 óráig hívható.