Elhelyezkedési tanácsadás

Célja: segítséget nyújtani a munkanélküliséggel és a munkavállalással kapcsolatos problémák megoldásához. A tanácsadók egyéni és csoportos szolgáltatásokkal segítenek feltárni illetve leküzdeni a munkavállalást akadályozó tényezőket és javítani az elhelyezkedési esélyeket. Ezt a szolgáltatást a kerületi munkanélküli illetve munkanélküliség által veszélyeztetett lakosok önkéntesen vehetik igénybe. A Rendelet alapján együttműködésre kötelezett, nem foglalkoztatott személyek a beilleszkedési program keretében vállalnak kötelezettséget.

  • A munkavállalási tanácsadás során munkatársaink a munkavállalást akadályozó tényezőket és a szociális helyzetet feltérképezik az ügyféllel együtt (életviteli, mentális, családi, viselkedési, szocializációs stb.). Megvizsgálják a munkavállaláshoz kapcsolódó képzettségeket, készségeket és kulcskompetenciákat, a kliens jelenlegi helyzetének, lehetőségeinek reális feltárása, céljainak pontosítása érdekében.

Egyéni tanácsadáson minden ügyfél (önkéntes, kötelezett) részt vesz, ahol álláskeresési technikákat ismerhetnek meg, továbbá állásinterjúra készülhetnek fel.

  • Pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadás során a fiatal és szakképzettséggel nem rendelkezők esetében a következő lépések történnek:
    • érdeklődési területek megtalálása
    • munkatapasztalattal rendelkező, de szakképesítés nélküli vagy elavult szakmával rendelkezők esetében a tapasztalatok, készségek összegyűjtése, új szakma tanulás feltételeinek felmérése zajlik. Célunk ügyfeleink tanulásra motiválása, törekvés az „élethosszig tartó tanulás” elfogadtatására.

 

 

Letölthető tájékoztató a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkavállalást segítő szolgáltatásairól.

 

KÉSZENLÉTI TELEFONÜGYELET

A Család- és Gyermekjóléti Központ, a nyitvatartási időn túl telefonos készenléti ügyeletet működtet. A felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali, szakszerű segítségnyújtás, tanácsadás, vagy tájékoztatás céljából.

A készenléti ügyelet telefonszáma:

06-70/455-1776

Munkanapokon 18.00 órától reggel 8.00 óráig,

hétvégén és ünnepnapokon 0-24 óráig hívható.