Hátralékkezelési tanácsadás

A hátralékot felhalmozó családok segítésének célja a háztartások megváltozott gazdasági helyzetéből kialakult kríziseinek elhárítása; különös tekintettel a lakásfenntartást veszélyeztető körülményekre, melyek lakhatási problémákat idézhetnek elő. A hátralékkezelési szolgáltatás módja: tanácsadás, hátralékkezelési támogatás közvetítése, ügyintézés, információnyújtás. A hátralékkezelési szolgálatatást, a hátralékkezelési támogatás maximális összegét, valamint az önrész mértékét a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelete szabályozza.

 

Jogosultsági feltételek:

 

 • a hátralék összege nem haladja meg a 300.000 Ft-ot;
 • akinek háztartásában az egy főre jutó fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250 Ft), egyedül élő esetén a 280 %-át (79.000 Ft);
 • vagyonnal nem rendelkezik;
 • akinek a lakás nagysága 1-2 személyes háztartás esetén a 75 nm-t, és minden további személy esetén 10-10 nm-el növelt mértékét nem haladja meg;
 • aki vállalja a hátralékkezelési támogatásba bevont, őt terhelő tartozás legalább 25 %-ának megfizetését egy összegben, vagy legfeljebb 12 havi részletetkben;
 • aki a Család- és Gyermekjóléti Központtal együttműködési megállapodást köt.

 

Hátraléknak minősül:

 

 • a lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhőszolgáltatás-, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási díjtartozás, valamint több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtés díjtartozás);
 • közös költség hátralék;
 • lakbérhátralék.

A hátralékkezelési támogatás mértéke nem haladhatja meg a támogatásba bevont tartozás 75 %-át. A támogatás időtartama nem haladhatja meg a részletfizetési megállapodásban foglalt időtartamot, legfeljebb 12 hónapot.

 

A hátralékkezelési szolgáltatás - együttműködés alapján - három szakaszból áll:

 

 1. Az előkészítő szakasz célja a család/személy fizetési képességének és hajlandóságának vizsgálata, valamint a hátralék összegének 300.000 Ft alá csökkentése, amennyiben ez szükséges. a hátralékkezelési támogatás megigényléséhez elengedhetetlen igazolások beszerzése mellett a tanácsadók környezettanulmányt készítenek a család, illetve személy otthonában.
 2. Az együttműködési szakaszban megkezdődik a hátralék szanálása részletekben, vagy kifizetésre kerül teljes egészében; önerő és támogatás segítségével.
 3. Az utógondozás célja a megelőzés, hogy a következő hat hónapban a cslád/személy ne halmozzon fel újabb hátralékot. Ennek érdekében még hat hónapig bemutatják tanácsadójuknak a havi befizetett lakhatási számláikat.

 

Prevenció:

 • az utógondozás (hat hónap) célja, hogy a programban részt vevőknél kialakujon a gazdálkodási kultúra, melynek részét képezi a havi számlák rendszeres fizetése és egy minimális biztonsági tartalék képzése a váratlan helyzetek kezelésére.
 • csoportfoglalkozások szervezése egyének, illetve családok számára.
 • a csoporttagok mentális támogatása.

 

Hátralékkezelési tanácsadó


 

Bokor Csilla                                  Fogadóideje
családsegítő                               
(telefonos egyeztetés után)

+36/20-804-7725                          Kedd: 10:00-18:00

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.